Showing posts with label Nhưng bài thơ hay. Show all posts
Showing posts with label Nhưng bài thơ hay. Show all posts

8/21/15

Đăng bởi: | Vào lúc: 9:29:00 AM 8/21/15


Em mang bầu thì đó là con anh
Là hạnh phúc đã kết thành trong đó
Vòng eo thon tháng ngày không còn nhỏ
Đùi bớt nuột nà vì sự sống vươn lên
Dẫu xấu đi thì đó vẫn là em
Người anh yêu ngần ấy năm trai trẻ

1/27/15

Đăng bởi: | Vào lúc: 7:10:00 PM 1/27/15

Những bài thơ hay về tình mẫu tử


Người ta cầu tự kiếm con
Em đây đã mắn lại còn song sinh
Họ giầu hiện đại văn minh
Cấy phôi, ghép nụ, thụ tinh, sinh nhờ