Showing posts with label Nhưng bài thơ hay. Show all posts
Showing posts with label Nhưng bài thơ hay. Show all posts

1/27/15

Đăng bởi: | Vào lúc: 7:10:00 PM 1/27/15

Những bài thơ hay về tình mẫu tử


Người ta cầu tự kiếm con
Em đây đã mắn lại còn song sinh
Họ giầu hiện đại văn minh
Cấy phôi, ghép nụ, thụ tinh, sinh nhờ