Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhưng bài thơ hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhưng bài thơ hay. Hiển thị tất cả bài đăng

27/01/2015

Đăng bởi: | Vào lúc: 19:10:00 27/01/2015

Những bài thơ hay về tình mẫu tử


Người ta cầu tự kiếm con
Em đây đã mắn lại còn song sinh
Họ giầu hiện đại văn minh
Cấy phôi, ghép nụ, thụ tinh, sinh nhờ