02/10/2015

Đăng bởi: | Vào lúc: 13:03:00 02/10/2015
Những hình ảnh hài hước ăn theo "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Ăn theo bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", cư dân mạng đã cho ra đời loạt ảnh chế mang phong cách "Tôi thấy" vô cùng hài hước. 

Tôi thấy quan tài trong nghĩa trang
Tôi thấy quan tài trong nghĩa trang

Tôi thấy phân bò trên cỏ xanh
Tôi thấy phân bò trên cỏ xanh

Tôi thấy đèn vàng trên đèn xanh
Tôi thấy đèn vàng trên đèn xanh

Tôi thấy trâu già gặm cỏ non
Tôi thấy trâu già gặm cỏ non

Không thấy đồng nào trong ví tôi
Không thấy đồng nào trong ví tôi

Tôi thấy ông gia đang cầm roi =)) 

Tôi thấy con bò đi trước tiên

Tôi thấy con ruồi trong cái chai 

Tôi thấy hai người đang đẩy nhau

 Tôi thấy áo vào ngay ngã tư

Tôi thấy bia mồi trên cỏ xanh

Tôi thấy phim này như dở hơi

Tôi thấy ba người trong ảnh trên


Tôi thấy con gà trên mâm xôi
Tôi thấy con gà trên mâm xôi

Tôi thấy sa cần trên cỏ xanh
Tôi thấy sa cần trên cỏ xanh

Tôi thấy anh chàng đọc ...
Tôi thấy anh chàng đọc ...

Tôi nấu đậu phụ với chuối xanh
Tôi nấu đậu phụ với chuối xanh =))

Tôi thấy chim vàng trên bờ đê
Tôi thấy chim vàng trên bờ đê

Tôi thấy lương về trong giấc mơ
Tôi thấy lương về trong giấc mơ

Tôi thấy cô ấy không dùng camera 360
Tôi thấy cô ấy không dùng camera 360


Tôi thấy lúa về trong giấc mơ
Tôi thấy lúa về trong giấc mơ