06/01/2013

Đăng bởi: | Vào lúc: 16:47:00 06/01/2013

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Anh không phải là xã hội đen... Nhưng anh là thành phần làm đen xã hội... :)) Doremon chế 

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Chém gió là 1 nghệ thuật, người chém gió là 1 nghệ sĩ. Và... người bị trúng gió là 1 bệnh nhân

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Thịt mỡ... đi đôi với hành.
những câu nói bất hủ Doremon chế


Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Người Kinh cầm giao thái mông người mèo =))

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Những câu nói bất hủ Doremon chế


Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Khi bình thường em gọi anh là chú...
Khi thích thú em gọi chú là anh...
Hạnh phúc tan tành em gọi anh là thằng khốn nạn.

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Học là việc lớn!
Chơi là việc nhỏ
Việc nhỏ còn làm không xong thì đừng nói thới việc lớn =>> chuẩn men

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Đúng là em không đáng 1 xu
Doremon chế

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Chỉ có ở Doremon chế

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Đúng là khi No chém gió

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Trên trời có vạn ngôi sao,
Cớ sao dưới đất mình tao anh hùng.
Anh hùng thì mặc anh hùng,
Bà mà lên tiếng - Anh hùng phải IM

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Chuẩn không phải Chỉnh =))

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Tiền mà rách dán dúng cách vẫn còn giá trị.
Nhân cách thối tha có xịt nước hoa vẫn nặng mùi

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay
Ở bẩn sống lâu, ăn cứt trâu thì bất tử
Những câu nói chế

Những câu nói bất hủ Doremon chế - Ớt không cay